Garanti & Servicevillkor

Garantin gäller i 24 eller 12 månader från leveransdatum beror på typ av maskiner.

RC utlovar garanti för: maskinfel, elektroniska fel, chassifel, så som: display, kontakt in/ut, skal, strömkablar, stop-knapp.

Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller en fuktig miljö. Garanti avser funktionsfel och omfattar inte skador som uppkommit utöver normal slitage, yttre skador eller på grund av felaktigt bruk. Efter garantitid erbjuds reperation till självkostnadspris.

RC undersöker produkten/maskin och avgör om problemet omfattas av garantin. Om så är fallet kommer RC att reparera den defekta produkten/maskin eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt/maskin (behovs ej vara ny produkt/maskin men måste ha samma funktioner som i defekta produkt/maskin). I detta fal betalar RC för reparation, reservdelar och arbete, köparen betalar för transport. Om RC inte reparerar produkten/maskin inom 30 dagar har köparen rätt till en låneenhet under reparationstiden. RC står ej för service utav handtag och tillhörande produkter som anses vara förbrukningsvara.

RC står ej för säkringsfel i fastighet vid elfel som påverkas av maskin.

 

Ansvarsbegränsningar:

Köparen äger ej rätt till ersättning för ekonomisk skada utöver vad som uttryckligen ovan i tillämpliga delar , dvs. ej för personskada eller förmogenhetsskada. Rätt till ersättning föreligger ej heller för skada på annan egendom än produkten/maskin. RC tar ej ansvar på hur köparen  kommer att använda produkten/maskinen på sina kunder och köparen har ej rätt till ersättning på kund skada som inträffar under behandlingar.